تعریف Job و سیستم مختصات در گیرنده ماهواره ای گلکسی جی وان پلاس SOUTH