تبلیغات در توتالینو به دو بخش تقسیم می شود

بخش اول: تصاویر گرافیکی و بنر در کناره های وب سایت و صفحه اصلی

بخش دوم: اسپانسرشیپ برای پادکست ها

هزینه بخش اول مطابق با تعرفه های مندرج در جدول زیر می باشد که با سفارش و خرید ماه های اضافی می توانید از تخفیف نیز برخوردار شوید. برای بخش دوم تعرفه ساده است؛ هزینه تبلیغ در هر قسمت از پادکست 200 هزار تومان است.

کدمکان نمایشسایزیک ماههسه ماههشش ماهه
A1هدر سایت60×468200.000500.000950.000
A2صفحه اول سایت165×1170400.0001.000.0002.000.000
B1نوار کناری وب سایت125×12550.000135.000240.000
B2نوار کناری وب سایت240×12080.000220.000385.000
B3نوار کناری وب سایت300×300100.000270.000480.000
B4نوار کناری وب سایت600×300200.000540.000960.000

 

کدمکان نمایش4 بار در ماه8 بار در ماه12 بار در ماه
C1تبلیغ در کانال تلگرام توتالینو100 هزار تومان180 هزار تومان240 هزار تومان

 

پیشنهاد ویژه توتالینو

کدشیوه اعلامیک قسمتسه قسمتشش قسمت
D1اسپانسر پادکست200 هزار تومان500.000950.000

همین امروز در بین فروشندگان تجهیزات مهندسی توتالینو قرار بگیرید

با ما در تماس باشید