ژیروسکوپ خودکار GYRO X II
۲۱ شهریور
ارسال شده توسط