08 اکتبر

نشست تخصصی چالشهای کاربرد سنجش از دور در مدیریت منابع سرزمین ایران و بیان علت نامگذاری هفته جهانی فضا – ۱۶ مهر ۱۳۹۷
پژوهشگاه هوافضا – تهران

 

سخنرانی دکتر نادیا عباس‌زاده طهرانی – دبیر علمی نشست – سرپرست مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا


سخنرانی دکتر فتح الله امی – رئیس پژوهشگاه هوافضا

 


سخنرانی دکتر مرتضی براری – رئیس سازمان فضایی ایران

– بخش اول

– بخش دوم

– بخش سوم

 


سخنرانی کلیدی – آقای دکتر احمد طالب‌زاده (معاون روابط عمومی خارجی و امور حقوقی سازمان فضایی آسیا و اقیانوسیه) عضو هیات رئیسه بخش فضایی

سازمان ملل – رئیس اسبق سازمان فضایی ایران

– بخش اول

– بخش دوم

 


 

سخنرانی کلیدی – آقای دکتر علی محمدزاده – معاون پژوهشی دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

– بخش اول

– بخش دوم

 


 

سخنرانی مهندس شعاع حسنی از اداره شیلات بخش آبزی پروری

 

 


سخنرانی دکتر وظیفه از اداره پایش سازمان هواشناسی

 

 


سخنرانی مهندس عابدین‌زاده کارشناس مطالعات اداره منابع طبیعی

 

 


نشست تخصصی در ارتباط با چگونگی رفع چالشهای موجود در کاربرد سنجش از دور جهت مدیریت منابع سرزمین در
پژوهشگاه هوافضا

 


سخنرانی مهندس اقبال رستمی از دفتر آب و خاک

– بخش اول

– بخش دوم

 

 


سخنرانی مهندس واحدی از سازمان شیلات معاونت صید و بنادر ماهیگیری

– بخش اول

– بخش دوم

 

 


سخنرانی مهندس صادقی نائینی نماینده سازمان فضایی و بحث بر روی چالشهای معرفی شده مراکز ذیربط

– بخش اول

– بخش دوم

 

 


 

سخنرانی دکتر موسیوند از دانشگاه تربیت مدرس گروه سنجش از دور

 

 


 

جمع‌بندی دکتر میلاد جانعلی پور از نشست تخصصی در ارتباط با چگونگی رفع چالشهای موجود در کاربرد سنجش از دور جهت مدیریت منابع سرزمین در
پژوهشگاه هوافضا

 

دیدگاه بگذارید