پادکست خبری نقشه برداری و ژئوماتیک
05 مارس

این پادکست کوتاه چهار خبر حوزه ژئوماتیک را شامل می شود

دیدگاه بگذارید