ژیروسکوپ خودکار GYRO X II
12 سپتامبر

ژیروسکوپ خودکار GYRO X II شرکت SOKKIA

همیشه و در همه جا آزیموت را تعیین کنید

با در اختیار داشتنSOKKIA GYRO X II در سایت کار، دیگر برای بدست آوردن شمال حقیقی به برداشت رو به عقب (backsight)، پیمایش و مشاهدات خورشیدی نیازی نخواهد بود. ژیروسکوپ سوکیا همواره و در همه جا، حتی اگر دیگر فناوری ها امکان کار نداشته و یا حتی زمانی که هیچ ایستگاه مشخصی موجود نباشد نیز قابل بکارگیری است.

 

GYRO X II از یک ژیرومتر معلق که در نتیجه قانون پرسیشن ناشی شده از دوران زمین حول نصف النهار زمینی (شمال حقیقی) دوران می کند، بهره می گیرد. این قانون شمال را سریع تر تعیین نموده و اندازه گیری های دقیق تری نسبت به سایر راه حل ها ارائه می نماید.

GYRO X II برای موارد زیر ایده آل است:

  • کنترل راستا در ساخت و ساز تونل ها
  • پیاده سازی خط مبنای داخلی برای فضاهای بسته – داخل ساختمان ها و یا بلوک های سرپوشیده
  • کنترل راستا برای آنتن های سهموی و یا خطوط انتقال نیرو

ویژگی های اصلی GYRO X II عبارتند از:

  • یکپارچه شده با توتال استیشن پیشرفته Sokkia SX با قابلیت نشانه روی خودکار که می تواند برای عملیات های نقشه برداری معمول و کاربردهای اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرد.
  • تنها ۱۹ دقیقه برای اندازه گیری ها زمان لازم است (ترکیبی از اندازه گیری های اولیه و اندازه گیری های منظم، زمانی که در ناحیه ای با عرض جغرافیایی ۳۵ درجه قرار داشته باشد. زمان اندازه گیری در نتیجه طبیعت ژیرو موتور ها در عرض های جغرافیایی مختلف متفاوت است) و این بازده کاری شما را به نحوی موثر تا دو برابر افزایش داده و استرس کارکنان را کاهش می دهد.
  • دقت آزیموت ۱۵ ثانیه ای. ترکیبی از نرم افزار کاربردی خاص و سامانه پیشران با موتوری پیشرفته امکان محاسبه خودکار موقعیت شمال حقیقی را با دقت ۱۵± ثانیه ای فراهم می سازد.
  • امکان بکار گیری ساده با طی سه مرحله برای اندازه گیری:
  • ژیروسکوپ سوکیا را به سمت محل تقریبی شمال حقیقی نشانه روید
  • گیره را آزاد کنید
  • دکمه اندازه گیری را بفشارید

 

منبع: www.us.sokkia.com

دیدگاه بگذارید