05 آگوست

پیشینه

آژانس آب شناسی و منابع آبی Guizhou در روزهای 20 و 21 ژوئن 2017، یک دوره آموزشی آماده سازی اضطراری را برای کسب اطمینان از پاسخ گویی موثر در صورت لزوم، در ایستگاه عمق سنجی Caiyuan برگزار نمود. شرکت Hi-Cloud Technology برای نمایش آخرین سامانه لیزری سه بعدی و کاربردهای آن در آب شناسی به این دوره دعوت شد. ما داده های فراوان منتج شده از فعالیت های عملیاتی را جمع آوری نموده و ثابت کردیم که Hi-Target یک شرکت فعال در حوزه سامانه های لیزری سه بعدی پیشرفته است.

دوره آموزشی آماده سازی برگزار شده توسط آژانس آب شناسی و منابع آبی Guizhou

 

سامانه اسکن لیزری سه بعدی Hi-Cloud سوار شده روی قایق

 

کارمندان بخش فنی از نرم افزار برای پردازش داده ها استفاده می کنند

 

نمایش نتایج

تولید خودکار خطوط منحنی میزان بر مبنای ابرهای نقطه ای

از آنجایی که داده های ابر نقطه ای حاصل از فناوری اسکن لیزری سه بعدی Hi-Target اطلاعات مختصاتی دقیقی دارند، امکان تولید خودکار خطوط منحی میزان از این داده های ابرنقطه ای فوق دقیق پس از انجام تنظیمات دلخواه مربوط به فواصل منحنی میزان، در نرم افزار پسا پردازش Hi-Target وجود دارد.

نرم افزار پردازش ابر نقطه ای Hi-Target از نرم افزار رابط CAD که امکان وارد نمودن خطوط منحنی میزان بصورت آنی به آن به منظور ترسیم نمودار و ذخیره تصاویر وجود دارد، پشتیبانی می کند.

خطوط منحنی میزان ترسیم شده بصورت زیر هستند:

 

تولید خودکار خطوط منحنی میزان بر مبنای ابرهای نقطه ای

 

خطوط منحنی میزان

 

ترسیم خطوط تراز آب بر مبنای داده های ابر نقطه ای

فناوری اسکن لیزری سه بعدی که تحت عنوان “فناوری تهیه رونوشت از نماهای واقعی” نیز شناخته می شود، داده های ابر نقطه ای را از طریق اسکنر لیزری سه بعدی که نسبت به روش های نقشه برداری سنتی دقت و تراکم بالاتری را ارائه می کند، بدست می آید. بر اساس این دو ویژگی ابر نقطه ای، ترسیمات بصورت دستی در نرم افزار پسا پردازش Hi-Target قابل انجام هستند. خطوط تراز آب ترسیم شده بصورت دستی نه تنها برای اندازه گیری های فضایی مناسبند، بلکه می توانند از طریق ارتباط با یک برنامه ترسیمی آنی بصورت تصویر نیز نمایش داده شوند.

 

ترسیم خط تراز آب بر مبنای داده های ابر نقطه ای (طول تراز آب بصورت آنی نمایش داده شده است)

 

خطوط تراز

یکپارچه سازی داده های بالا وزیر سطح آب

ابر نقطه ای حاصل از اسکنر لیزری سه بعدی Hi-Target سوار شده روی قایق با داده های زیرسطحی بدست آمده از طریق عمق سنج چند پرتوی آژانس آب شناسی Guizhou سازگار است. خطوط منحنی میزان تولید شده بصورت خودکار و خطوط هم فشار می توانند بصورت همزان به نرم افزارهای پردازشی وارد شوند، این منجر به تولید نتایج یکپارچه از داده های زیرآبی و سطحی میگردد. اثر این یکپارچه سازی در زیر نشان داده شده است.

 

داده های سطحی و زیرآبی یکپارچه شده

 

تولید خطوط منحنی میزان و تراز عمقی بر مبنای داده های ابر نقطه ای زیر آبی و سطحی

محاسبه خودکار مساحت سطح مایع در هر ارتفاع

DEM بصورت خودکار و بر مبنای ابر نقطه ای تولید شده است و از آن سطح مایع در هر ارتفاعی حاصل می گردد.

 

DEM تولید شده بصورت خودکار بر مبنای ابر نقطه ای

 

محاسبه خودکار هر سطح مایع در هر ارتفاع

محاسبه خودکار حجم منابع آبی در هر ارتفاع

نرم افزار پردازشی Hi-Cloud برای تولید DEM بر مبنای ابر نقطه ای برای بدست آوردن حجم در هر ارتفاع، مورد استفاده قرار گرفته است.

 

بکارگیری نرم افزار پردازشی Hi-Cloud برای تولید DEM بر مبنای ابر نقطه ای

 

بدست آوردن حجم بر اساس خطوط آبی

 

استخراج اختیاری خطوط مقطع عرضی رودخانه

از آنجایی که ابر نقطه ای اطلاعات مختصاتی فوق دقیقی را ارائه می نماید، می توان با استفاده از نرم افزار پسا پردازشی و از طریق مقاطع عرضی، خطوط مقطع عرضی را استخراج نمود.

 

در ابر نقطه ای مقطع عرضی را انتخاب کنید (خط قرمز)

 

خطوط مقطع عرضی را بر مبنای ابر نقطه ای مقطعی استخراج نمایید

هشدار بصری فرو رفتن خطوط آبی

تجهیزات یکپارچه رو و زیرآبی Hi-Cloud که یک دوربین پانورامای بسیار دقیق نیز در اختیار دارد، می تواند نمای هر دو سمت رودخانه را بصورت آنی اخذ نمایداز این روش، ارتفاع قابل پیش بینی سطح آب از طریق داده های آب شناسی بدست آمده و با وارد نمودن آن به نرم افزار، وضعیت خطوط سطحی فرورفته پیش بینی شده ارزیابی می شود.

 

تصویر پانورامای 360 درجه ای HD

 

پیش بینی وضعیت خطوط سطحی فرورفته (خط قرمز)

 

 

 

منبع: www.hi-target.com

دیدگاه بگذارید