22 جولای

GAF AG، Euro-Maps 3D for Ortho، که یک مدل ارتفاعی رقومی انتقالی، همگن و از لحاظ هندسی منسجم و لایه ای قائم است که یک مرجع بی نقص X, Y, Z برای ترمیم قائم داده های VHR پدید می آورد را معرفی می کند. GAF در نتیجه دخیل بودن در فعالیت های کپرنیکی و ترمیم قائم داده های با قدرت تفکیک بسیار بالا (VHR) در نزدیک به 3.5 میلیون کیلومتر مربع از نواحی قرار داد شده در 3 سال گذشته، دریافته است که برای کمینه نمودن اعوجاجات درون و میان محصولات قائم، به یک چارچوب مرجع منسجم X, Y, Z نیاز است.

بنابراین، اکنون GAF محصولی با نام Euro-Maps 3D for Ortho که شامل یک لایه قائم با قدرت تفکیک 205 متری و یک مدل ارتفاعی رقومی (DEM) با فواصل نمونه برداری 10 متری است  را معرفی می کند. هر دو این مولفه ها از داده های تولید شده از طریق ماهواره هندی Cartosat-1،که یک دوربین اپتیکی استریوسکوپی ثابت با امکان ارائه تصاویر استریوی دارای قدرت تفکیک 2.5 متری بطور ثابت روی آن سوار شده است، استخراج شده اند. از آنجایی که لایه ارتفاعی و DEM از یک منبع استخراج شده اند، دارای مشخصات هندسی کاملاً یکسانی هستند و این محصول نهایی را به یک مرجع بی نقص X, Y, Z بدل می سازد. آزمایش های متعدد روی تصاویر ماهواره ای VHR در نواحی شهری و همچنین کوهستانی در سطح اروپا، پتانسیل این تصاویر را برای بهبود فوق العاده دقت هندسی محصولات تصویری قائم نشان داده اند.

لایه قائم تک رنگ یکپارچه با قدرت تفکیک 2.5 متری به طور خودکار و بر مبنای معیارهایی نظیر پوشش ابر و ارتفاع خورشید، از به هم چسبیدن تصاویر استریوی نزدیک به نادیر Cartosat-1 حاصل شده است.

مدل رقومی ارتفاع (DEM) با فواصل نمونه برداری 10 متری و  از یک تقریب نسبتاً خوب به یک مدل رقومی زمین (DTM) در نواحی شهری و یک مدل رقومی سطح (DSM) در دیگر مناطق، تشکیل یافته است. مزیت این روش کمینه شدن اعوجاجات هندسی در تصاویر قائم VHR در نواحی ساخته شده است.

پوشش جهانی داده های استریوی IRS-P5 Cartosat-1

در اروپا، این محصول بر اساس مجموعه هایی از 15 تصویر استریو تهیه شده است. بکارگیری چندین جفت تصویر استریو نیازمند استفاده از زوایای اخذ متفاوتی است تا نواحی بی فایده ای که توسط دیگر DEM ها پوشانده شده بودند را کمینه ساخته و از طریق اندازه گیری چندباره ارتفاعات محصول را قابل اعتمادتر کنند. عوارض آبی بزرگ بطور خودکار و بر اساس داده های Sential-2 شناسایی شده و حذف می شوند.

این محصول در بیشتر قلمروی اتحادیه اروپا و کشورهای مشترک المنافع در دسترس بوده و GAF برنامه هایی برای ویرایش و تکمیل آن در تابستان 2018 دارد. یک زنجیره پردازشی کاملاً خودکار برای این محصول با همکاری با مرکز هوافضای آلمان (DLR) توسعه یافته است که برای تولید تصاویر قائم و محصولات DSM سه بعدی از نقشه های اروپایی با مساحت چندین کیلومتر مربع، مورد استفاده قرار می گیرد.

ارائه شده از وبسایت  GAF AG

منبع : www.geoinformatics.com

دیدگاه بگذارید