نمایش دادن همه 4 نتیجه

دسته بندی ها:

پکیج آموزشی ترسیم با Generic Mapping Tools | GMT

100,000تومان
دسته بندی ها:

پکیج آموزشی پردازش سری های زمانی تداخل سنجی راداری به کمک نرم افزار SNAP و StaMPS

300,000تومان
دسته بندی ها:

پکیج آموزشی پردازش سری های زمانی تداخل سنجی راداری به کمک نرم­ افزار Doris 5 و StaMPS

600,000تومان
دسته بندی ها:

پکیج آموزشی پردازش سری های زمانی تداخل سنجی راداری به کمک نرم­ افزار Doris 4 و StaMPS

500,000تومان