موجود است

اطلس ایران قدیم

ATLAS OF OLD IRAN

کتاب اطلس ایران قدیم حاوی ۴۵ نقشه عمومی و موضوعی ایران است که از دو بخش قاجار و پهلوی، یک پیوست و یک فهرست اعلام تشکیل شده است. در مجموع ۱۸ نقشه مربوط به دوران قاجار و ۲۷ نقشه مربوط به دوران پهلوی است. مشخصات کلیه نقشهها شامل عنوان نقشه، تهیه کننده و ترسیم کننده، سال و مقیاس نقشه استخراخ شده و در اغلب موارد توضیحات حاشیه و علائم نقشه نیز استخراج و ارائه شده است.

در مجموع ۱۲ نقشه بزرگ از این مجموعه با جزییات کامل منتشر شده و عناوین جغرافیای مندرج بر آن ها نیز قرائت و در فهرست اعلام آمده است.

  • نقشه های ایران در دوران قاجار
  • نقشه های ایران در دوران پهلوی
  • نقشه های مسیر

کتابی است که نگاه به آن برای پژوهش‌های ایران‌شناسی و یا مطالعات هر علاقمندی با موضوع ایران، مناطق ایران و تحولات آن ضروری است.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص این کتاب و همچنین سایر محصولات پروژه ایران نگاری می توانید به نشانی www.irannegari.com مراجعه فرمایید

پژوهش و تدوین رضا شیرازیان

رضا شیرازیان متولد ١٣۵۴ تهران – کارشناس عمران و کارشناس ارشد مرمت و احیاى بناها و محوطه هاى تاریخى است. ایشان به مستندنگارى و پژوهش آثار تاریخى ایران علاقه مند است و هم اکنون به عنوان پژوهشگر آزاد اطلاعات مکانی فعالیت می کند.