موجود است

ستاره فلزی مخصوص سه پایه های نقشه برداری با بازوهای تاشونده

مناسب برای سطوح صاف و محیط های نمایشگاهی

به همراه کاور