موجود است

سه پایه آلومینیومی زنیت (ZENIT) دو قفله به صورت معمول در بازار ایران به عنوان یک سه پایه با کیفیت خرید و فروش می شود. در بین سه پایه ها مرسوم است که سه پایه های آلومینیمی را برای کار های شهری بیشتر استفاده میکنند، وزن پایین تر این سه پایه ها حمل و نقل آنها را ساده تر کرده است، انعطاف این سه پایه به دلیل استفاده از دو قفل مجزا بسیار زیاد تر نسبت به سه پایه های دیگر است. همه شرایط سه پایه های چوبی به جز وزن برای این تجهیز حاکم هستند. اگر به دنبال یک محصول با طول عمر زیاد و عملکرد مناسب هستید این سه پایه را به شما پیشنهاد میکنیم.