موجود نیست

موجود نمیباشد

مزایا

معایب

برد فاصله‌یابی بدون منشور (لیزر)

سرعت اندازه گیری نقاط

درگاه تخلیه اطلاعات

کلاس لیزر

دقت فاصله‌ یابی

شاغول لیزری

تراز

شیب سنج

وزن

گارانتی