موجود نیست

موجود نمیباشد

توسط متر لیزری NERXON مدل Nisto T2 میتوان تا فاصله ۵۰ متر را با دقت ۲ میلیمتر اندازه گیری کرد.  امکان اندازه گیری غیرمستقیم با استفاده از رابطه فیثاغورث، جمع و تفریق، اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم و اندازه گیری پیوسته (پشت سرهم) را دارد.
دارای قابلیت ذخیره ۹۹ مورد، خاموش کننده خودکار

مقایسه انواع متر های لیزری نرکسون