نمایش دادن همه 7 نتیجه

گیرنده ماهواره ای رایمند مدل iRo Net همراه با رادیو و تیلت سنسور تا ۳۰ درجه

گیرنده ماهواره ای رایمند مدل iRo Net بدون رادیو و تیلت سنسور

گیرنده ماهواره ای رایمند مدل iRo Pro همراه با تیلت سنسور تا ۶۰ درجه

70,900,000تومان

گیرنده ماهواره ای رایمند مدل iRo Pro بدون تیلت سنسور

گیرنده ماهواره ای رایمند آیرو iRo مدل G3B (با کنترلر و رادیوی داخلی)

گیرنده ماهواره ای رایمند آیرو iRo مدل G3B (با کنترلر و بدون رادیوی داخلی)

گیرنده ماهواره ای رایمند مدل آیرو iRo (بدون کنترلر و رادیوی داخلی)