موجود است

اطلس تهران قدیم

ATLAS OF OLD TEHRAN

اطلس تهران قدیم به معرفی بیش از ۲۷۰ مورد نقشه از تهران و اطراف آن در محدوده‌ی زمانی ۱۲۰۵ تا ۱۳۵۷ شمسی می‌پردازد.

پژوهش و تدوین رضا شیرازیان

  • با مقدمه سیروس علایی؛ ویرایش عباس تارانتاش؛ انتشارت دستان – ۱۳۹۴
  • حاوی نقشه‌ ها و تصاویر منتخب از تهران در دوره‌ های قاجار و پهلوی
  • مناسب برای تهران‌ شناسی
  • برگزیده سومین دوره جشنواره جایزه تهران – ۱۳۹۵

رضا شیرازیان متولد ١٣۵۴ تهران – کارشناس عمران و کارشناس ارشد مرمت و احیاى بناها و محوطه هاى تاریخى است. ایشان به مستندنگارى و پژوهش آثار تاریخى ایران علاقه مند است و هم اکنون به عنوان پژوهشگر آزاد اطلاعات مکانی فعالیت می کند.