موجود است

سازگار با گیرنده ماهواره ای ساوت کلیه مدلهای s82 و g1