موجود نیست

موجود نمیباشد

با خرید این بن می توانید به صورت مستقیم یکی از توتال استیشن های تحت گارانتی شرکت دقت که عموما روید هستند را خریداری کنید

توجه به نکات زیر جهت استفاده از بن الزامی است:

۱- هر بن تنها برای خرید یک دستگاه قابل استفاده است.

۲- با خرید یک بن به قیمت دویست و پنجاه هزار تومان، شرکت دقت مبلغ پانصد هزار تومان از قیمت مصرف کننده دستگاه به شما تخفیف خواهد داد.

۳- خرید این بن به منزله امکان استفاده از تمام شرایط گارانتی شرکت دقت به همراه گارانتی توتالینو خواهد بود و هیچ کاستی در شرایط ایجاد نخواهد شد.

۴- برای تحویل و تست دستگاه پس از خرید بن کافیست، به محل استقرار شرکت دقت مراجعه نمایید.