موجود نیست

موجود نمیباشد

با خرید این بن می توانید به صورت مستقیم از شرکت دقت یک گیرنده ماهواره ای مارک Gintec مدل G10 دریافت کنید

توجه به نکات زیر جهت استفاده از بن الزامی است:

۱- هر بن تنها برای خرید یک دستگاه قابل استفاده است

۲- با خرید یک بن به قیمت پانصد هزار تومان، شرکت دقت مبلغ یک میلیون تومان از قیمت مصرف کننده دستگاه به شما تخفیف خواهد داد

۳- خرید این بن به منزله امکان استفاده از تمام شرایط گارانتی شرکت دقت به همراه گارانتی توتالینو خواهد بود و هیچ کاستی در شرایط ایجاد نخواهد شد

۴- برای تحویل و تست دستگاه پس از خرید بن کافیست، به محل استقرار شرکت دقت مراجعه نمایید