موجود نیست

موجود نمیباشد

با خرید این بن می توانید به صورت مستقیم از مجموعه بازرگانی امیر یک گیرنده ماهواره ای مارک South مدل S660P دریافت کنید

توجه به نکات زیر جهت استفاده از بن الزامی است:

1- هر بن تنها برای خرید یک دستگاه قابل استفاده است

2- با خرید یک بن به ارزش قیمت پانصد هزار تومان، شرکت بازرگانی امیر مبلغ یک میلیون تومان از قیمت مصرف کننده دستگاه به شما تخفیف خواهد داد

3- خرید این بن به منزله امکان استفاده از تمام شرایط گارانتی مجموعه بازرگانی امیر به همراه گارانتی توتالینو خواهد بود و هیچ کاستی در شرایط ایجاد نخواهد شد

4- برای تحویل و تست دستگاه پس از خرید بن کافیست، به محل استقرار شرکت بازرگانی امیر مراجعه نمایید