موجود است

ترازیاب مکانیکی Ara-Tech (آراتک) مدل AT10

نوع تصویر

دقت در یک کیلومتر ترازیابی (رفت و برگشت)

قطر عدسی شی ای

دامنه دید

کم ‌ترین فاصله وضوح (Focus)

کمپانساتور

دقت تراز کروی

گارانتی