موجود نیست

موجود نمیباشد

ترازیاب های NA2 و NAK2 ویلد WILD دو مدل جهانی ترازیاب های اتوماتیک هستند که برای کارهای ترازیابی دقیق استفاده می شود.

برخی از ویژگی های ترازیاب WILD مدل NA2

  • دارای دکمه کنترل عملکرد کمپانساتور
  • چرخش نامحدود دستگاه حول محور اصلی
  • پیچ حرکت آرام
  • لنزهای با کیفیت
  • ثابت تجمعی ۰
  • ضریب استادیمتری ۱۰۰
دقت در یک کیلومتر ترازیابی (رفت و برگشت)

قطر عدسی شی ای

دامنه دید

کم ‌ترین فاصله وضوح (Focus)

محدوده عملکرد کمپانساتور

دقت کمپانساتور

دقت تراز کروی

وزن