موجود نیست

موجود نمیباشد

دو پایه ژالن گیر آراتک

مشخصات دو پایه ژالن گیر

  • پایه های بازشونده به شکل تلسکوپی و قابل کنترل
  • ارتفاع دو پایه در حالت بسته: ۱ متر
  • ارتفاع دو پایه در حالت کاملاٌ باز: ۲ متر
  • رنگ پایه ها: سفید و قرمز
  • قفل نگهدارنده بسیار مقاوم