موجود نیست

موجود نمیباشد

این سه پایه دو قفل طرح تریمبل است. صفحه سه پایه گرد است و فضای کافی را برای قرار دادن انواع دوربین های نقشه برداری را دارد. این سه پایه نسبت به سه پایه های دیگر سنگین تر است و بدنه و قفل های بسیار مستحکم و مطمئنی دارد که برای استقرار در زمین های غیر هموار بسیار مناسب خواهد بود. دو قفله بودن سه پایه در هنگام تراز کردن کار نقشه بردار را ساده تر خواهد کرد.