موجود است

میر ترازیابی دو طرف مدرج

تمام رنگ الکترواستاتیک
دو طرف مدرج
جنس آلومینیوم درجه یک
وزن ۲٫۱۰ کیلوگرم
تراز کروی خشابی با کیفیت
همراه با کیف حمل برزنتی