موجود است

مناسب برای باتری های لایکا مدل های:

  • GEB211
  • GEB212
  • GEB221
  • GEB222
  • GEB241
  • GEB242