موجود است

متر فلزی یا نوار اندازه گیری ۵۰ متری STEWE Bandmab برای ندازه گیری فواصل بلند مناسب است. جنس نوار و دسته ی آن از استحکام بالایی برخوردار بوده و نوار باز شده به کمک اهرم قرقره ای بدون پیچ خوردگی و به آسانی جمع می شود. دارای بدنه ای سبک از جنس آلومینیوم و طراحی ارگونومیکی دسته.