موجود است

ژالن ۲٫۳۰ GLS11

انطباق کامل با استانداردهای روش ساخت لایکا
میله آلومینیومی سری ۶۰۰۰ بسیار مقاوم
رنگ کوره ای با ضخامت ۸۵ میکرون
دارای قفل Snap-Loke  آلومینیومی هارد آنادایز