موجود است

گیرنده ماهواره ای مولتی فرکانس کامفورت comfort مدل F7

کاتالوگ فارسی گیرنده GNSS چند فرکانسه کامفورت comfort مدل F7