12 اکتبر

آموزش برنامه مساحت یا AREA در توتال استیشن SANDING (سندینگ) مدل Arc 5

برنامه ی کاربردی دیگر برنامه ی مساحت است که با استفاده از حداقل سه نقطه مساحت یک سطح را میدهد.

با استفاده از دکمه MENU وارد منوی اصلی می شویم سپس وارد منوی PROG شده به صفحه ی دوم می رویم و با استفاده از کلید F2 گزینه (AREA(Plan را انتخاب میکنیم

خب هماننند job های دیگر با چهار گزینه معروف روبه­رو هستیم. گزینه ی اول، دوم و سوم را رد میکنیم، انتخاب job، مختصات نقطه استقرار و توجیه دستگاه انجام شده است و وارد گزینه Start می شویم.

در اینجا ما میتوانیم در دو حالت مساحت را محاسبه کنیم.
در حالت اول می توانیم شروع کنیم توسط لیزر یا منشور به برداشت کردن  نقاط مرزی سطح مورد نظرمان که میخواهیم مساحتش را اندازه گیری کنیم به این ترتیب با برداشت سومین نقطه اولین مقدار مساحت محاسبه می شود. (که در اینجا  مساحت مثلث مورد نظر ساخته شده با سه نقطه محاسبه می شود.)
نقاط را با نشانه روی و فشردن کلید ALL برداشت می کنیم. سپس با کلید RESULT میتوانین مساحت و محیط اندازه گیری شده را ملاحظه کنید.

در حالت دوم ما یک job داریم، نقاط را قبلا برداشت کرده ایم و حالا می خواهیم ببینیم مساحت نقاطی که قبلا برداشت کرده ایم چگونه است. در این حالت باید از گزینه ی LIST نقاطی که در آن job هست را فراخوانی کنیم. برای نمایش گزینه LIST باید در برنامه ی Area کلید F4 را فشرده سپس گزینه  LIST را انتخاب میکنیم و نقطه مورد نظرمان را با کلید OK فراخوانی میکنیم. این فرایند را برای نقاط چند ضلعی مورد نظرمان تکرار می کنیم. در آخر با فشردن کلید RESULT مساحت سطح تشکیل شده از نقاط انتخابی ما نمایش داده می شود.

دیدگاه بگذارید