تیم اسکی آلپاین کانادا
18 آوریل

مرور کلی

تیم اسکی آلپاین کانادا

برنده و یا بازنده شدن ورزشکاران در کسری از ثانیه اتفاق می افتد. می توانید در ارتباط با این موضوع از Eric Guay از تیم اسکی آلپاین مردان کانادا که مسابقه Super-G جام جهانی 2010 در Kvitfjell نروژ را تنها با اختلاف 0.2 ثانیه پیشی گرفتن از نفر بعدی برد، بپرسید. بکارگیری فناوری برای اندازه گیری و بهبود عملکرد، خصوصاً در ورزش هایی نظیر اسکی که با سرعت، فاصله و زمان در ارتباط است، ضروری است. اطلاع دقیق از نرخ نزول، شتاب جانبی و زمان عبور از دروازه برای تحلیل قوت و ضعف ها ضروری است.

در سال 2006، یک همکاری تحقیقاتی بین پروفسور Lachapelle، پروفسور مهندسی ژئوماتیک از دانشکده مهندسی دانشگاه کلگری و تیم اسکی آلپاین کانادا، به توسعه سنجنده های فوق دقیق، فوق سبک، و کاملاً خودکاری که در عملیات های اندازه گیری و تحلیل بکار گرفته می شوند، منجر شد. برای کسب موفقیت، این سنجنده باید دارای خصوصیات زیر می بود:

  • اختلافات مرتبط با خطوط انتخابی مسابقات فرود، مسابقات سرعت در پیچ و خم های بزرگ و بسیار بزرگ را شناسایی نماید.
  • در شرایط محیطی زیر 20 درجه سلسیوس امکان کار داشته و با رطوبت سازگار باشد.
  • تاثیر اندکی بر اسکی کننده در سرعت های بالاتر از 130 کیلومتر بر سرعت داشته باشد.
  • حداقل دقت تعیین موقعیت 20 سانتیمتری و دقت زمانی 1 میلی ثانیه ای را در فرکانس 20 هرتز فراهم آورد.
  • حمل آن ساده باشد، وزن آن از 500 گرم تجاوز نکند، و حداقل برای 4 ساعت امکان کار داشته باشد.

راه حل

از آنجایی که شرکت NovAtel تنها تولید کننده گیرنده های GNSSای است که قادر به برآوردن تمام مشخصات ذکر شده در بالاست، برای فراهم آوردن سنجنده های دارای قابلیت تعیین موقعیت دقیق، انتخاب شد. در نهایت سنجنده STEALTH (سنجنده ای برای تمرینات ورزشکاران تراز اول) نام گرفت و در بردارنده یک گیرنده پایه GNSS قرار گرفته در شیب برای بیشینه ساختن دسترسی به سیگنال های ماهواره ای، یک کمربند دارای قابلیت کشسانی با یک واحد STEALTH متصل شده برای ورزشکار، و یک کلاه مجهز شده به آنتن برای جمع آوری داده است. نرم افزار توسعه یافته با اهداف خاص به مربیان امکان تحلیل داده های هر مسیر تمرینی را می دهد و از قرار گرفتن ورزشکار در بهینه ترین مسیر اطمینان حاصل می کند.

نتیجه

تیم اسکی آلپاین کانادا برای بهبود فرآیندهای تمرینی ورزشکاران برتر خود در مسیر آمادگی برای المپیک زمستانی ونکوور 2010 و جام جهانی، بطور موفقیت آمیز بر داده های STEALTH تکیه نموده است. پروفسور Lachapelle می گوید: “آسانی استفاده از آن و برهم کنش ساده با دستگاه روی زمین، تعاملی داده ها و برهم کنش با نرم افزار پسا پردازش، ضرورت بکارگیری این فناوری را ثابت نمود”. همانگونه که تیم اسکی آلپاین کانادا دریافته است، فناوری GNSS در دست یابی به موفقیت یاری رسان بوده و آنها در فصل 2010 یکی از موفقیت آمیزترین رقابت ها را پشت سر گذاشتند.

منبع: novatel.com

 

دیدگاه بگذارید