همایش ژئوماتیک 96
24 آوریل

در ایران برای نقشه برداران در سراسر کشور اردیبهشت ها با حال و هوای همایشی ملی همراه است. همایشی که سازمان نقشه برداری کشور NCC، به عنوان متولی تهیه و تولید نقشه و اطلاعات مکانی برگزارکننده آن بوده و هست. سازمان نقشه برداری کشور سیاست گذار و برنامه ریز و فرهنگ ساز در حوزه ژئوماتیک است. و در اشاعه و رشد این رشته از هیچ اقدامی فروگذار نبوده و همواره همت گماشته است. از اهم فعالیت های سازمان برگزاری همین همایش های سالانه است. همایش های ژئوماتیک از سال ۱۳۷۳ تحت نام همایش سامانه های اطلاعات جغرافیایی آغاز شده است. و در سال ۱۳۷۸ به نام همایش نقشه برداری، تغییر عنوان داده است. و از سال ۱۳۷۹ است که عنوان همایش ژئوماتیک برای آن برگزیده شده و تا به امروز ادامه داشته است. و ذکر این نکته و بعد بالیدن به آن که این همایش، جز معدود همایش های است که هر ساله برگزار شده و هیچ سالی را نقشه برداران بدون وجود آن سپری نکرده اند. شاید بهتر باشد همایش را در اینجا به نام گردهمایی تغییر عنوان داد و قید بزرگترین را به آن افزود. بزرگترین گردهمایی مهندسان نقشه بردار، فرصتی برای تبادل نظر و ارائه نتایج پژوهش و تحقیق بین متخصصان و اهل فن در این حوزه، و به نوعی جشنواره فیلم و موسیقی فجر نقشه برداران است. همتی بلند برای برگزاری چنین همایشی در سطح ملی با کمک متخصصان، دانشگاهیان و دانش پژوهان، تشکل های حرفه ای و صنفی و شرکت های مشاور نقشه برداری با هدایت سازمان نقشه برداری لازم است. امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست و در انتظار بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی به تاریخ ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ لحظه شماری خواهیم کرد.

 

دیدگاه بگذارید