خدمات نقشه برداری، مهندس محمد شهسواری
26 آوریل

همواره یکی از دغدغه های تازه فارغ التحصیلان رشته مهندسی نقشه برداری اشتغال در کارهای اجرایی و خدمات نقشه برداری است. در این قسمت از پادکست های توتالینو به سراغ مهندس محمد شهسواری کارشناس نقشه برداری از دانشگاه زنجان و کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات مکانی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رفتیم. ایشان دارای سوابق اجرایی در زمینه خدمات نقشه برداری، بسیار کار بلد و حرفه ای، از دیار قزوین هستند.

دیدگاه بگذارید