پادکست مهندسی
19 آوریل

یکی از قسمت هایی که ما نسبت به کشور های خارجی در آن عقب افتاده ایم، پادکست مهندسی است که بیش از هر مدل دیگری در قسمت های مختلف جهان ضبط میشود. خود من طرفدار یکی از این پادکست ها هستم که یک سری دانشمند هر هفته که برای تحقیق روی ستاره ها میروند به صورت یک رادیوی باز از ایستگاه ستاره شناسی هاوایی پخش می کنند، همزمان با پخش این پادکست و برای جذاب شدن، یک دوربین به سمت مانیتورهای آنها نشانه رفته و کاربران می توانند تصویر فعالیت آنها را بر روی مانیتور مشاهده کنند. البته در نهایت قسمت های مهم این برنامه ۴-۵ ساعته به صورت یک پادکست خلاصه تقریبا ۲۰ دقیقه ای بیرون خواهد آمد. اگر شما هم به پادکست علاقه دارید میتوانید مدل های خارجی آن ها را در سایت های مختلف به خصوص soundcloud دنبال کنید. همین طور پادکست های توتالینو را به اشتراک بگذارید.

پادکست مهندسی توتالینو – مصاحبه با مهندس ابوالقاسمیان

دیدگاه بگذارید