20 آگوست

مدل: SkyPhoto

SkyPhoto یک بسته حرفه ای طراحی شده برای انتقال تصاویر هوایی تهیه شده از ارتفاع کم به ابر نقطه ای منسجم و دقیق، DEM (مدل ارتفاعی رقومی)، موزائیک هایDOM (مدل ارتوفتوی رقومی شده)، و … است. این نرم افزار نه تنها ویژگی پردازش تک دکمه ای برای خودکارسازی گردش کار را دارد، بلکه تنظیمات پیشرفته و گزینه خروجی های قابل ویرایش که بطور خاص برای برآوردن نیازهای هر دو گروه افراد حرفه ای و تازه کاران مهندسی شده است، را نیز ارائه می دهد.

ویژگی های محصول

  • انطباق هوشمند نقاط کنترل زمینی

این سامانه، پس از انطباق دستی 4 نقطه گوشه ای بطور خودکار به پیش بینی موقعیت های تمامی نقاط کنترل زمینی دیگر می پردازد. به این ترتیب به جای صرف زمان بسیار برای یافتن علامت نقاط کنترل در تصاویر اصلی، مستقیماً به مرحله بعد خواهید رفت.

  • تولید نقشه DLG

ماژول DLG در SkyPhoto-advanced بطور خاص برای محصولات نقشه ای گرافیکی خطی که نیازمند حفظ روابط داخلی موقعیت های مکانی و اطلاعات مالکیتی مرتبط برای تمام عناصر هستند، توسعه یافته است.

  • خروجی DOM حقیقی

TDOM، که بر مبنای DSM اصلاح شده مدل سازی شده است، اطلاعات زمین مبنا شده دقیق و جامع تری را ارائه نموده و زمین واقعی و عوارض را بهتر نمایش می دهد. این نرم افزار می تواند بدون نیاز به تصحیحات دستی، پس از طبقه بندی ابر نقطه ای خروجی های TDOM را تهیه نماید.

  • ماژول کالیبره سازی دوربین (اصلاح شده برای نقشه سازی دقیق)

یک ماژول منفرد برای کالیبره سازی دوربین شامل کالیبره سازی سیستمی و خودکار، برای کنار آمدن با اعوجاجات تصویری و اطلاعات سه بعدی مکانی اخذ شده از مختصات عوارض دو بعدی همبسته، بی نظیر است.

  • فرمت های داده ای سازگار

مجموعه متنوعی از خروجی ها (tif/ .dxf/ .dat/ .xyz/ .las/ .obj/ .wrl…) که با دیگر نرم افزارهای نقشه سازی، GIS، VR، BIM و IDS حرفه ای محبوب موجود در بازار (AutoCAD, 3DMax, Civil3D, Revit, ReCap, Infraworks, …) سازگار هستند، در دسترسند.

  • محاسبات فوق سریع

یک الگوریتم نو و روش پردازشی چند هسته ای موازی، بهینه سازی کارایی را برای محصولات رقومی شده، که بطور خاص برای داده های عظیم مناسب است، ارائه می نماید.

منبع: SOUTH INSTRUMENT

دیدگاه بگذارید