مهندس مومنی رییس جامعه نقشه برداران
24 اکتبر

برای شنیدن مصاحبه با مهندس بهمن مومنی مقدم رئیس جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید و با اشتراک گذاری این مصاحبه افراد بیشتری را در جریان رویداد های جامعه نقشه برداران قرار دهید.

دیدگاه بگذارید